Archief 

Waarde Bentleyrijder,

2012 is alweer enige tijd achter de rug en wij hopen dat het voor u een goed jaar was.

Velen van u hebben als lid van de Bentley Drivers Club Dutch Region afgelopen jaar meegereden met de Athlone Rally op 28 oktober. Een leuke rit en vooral een gezellige dag die een ongekend hoge opkomst liet zien.

Dat heeft ons natuurlijk goed gedaan en wij hopen dat dit trendsettend is voor de opkomst bij de twee rallies die we dit jaar hebben gepland.

 

De eerste rally, de zogenaamde Waterlinierally, vindt plaats op zondag 7 april as. Of dit ook inderdaad een waterlinierally wordt, laten we nog even in het midden. De tweede rally zal weer een Najaarsrally worden. De datum voor deze rally is zondag 20 oktober.

 

De laatste informele ALV werd in Athlone gehouden. Wij willen u als lid van de Dutch Region graag op de hoogte houden van de financiële ontwikkelingen in onze club, het is tenslotte uw lidmaatschapsgeld waar wij zorgvuldig mee moeten omgaan. In de bijlage (voor alle zekerheid zowel in Excel als in PDF) sturen wij u dan ook de financiële verantwoording over 2012. Uiteraard kunt u ons altijd benaderen met op- of aanmerkingen.

U zult zien dat het saldo aan de hoge kant is. Dit komt o.a. doordat wij door omstandigheden slechts één rally hebben georganiseerd in 2011.

 

Dit betekent ook dat wij in dit jaar voor onze leden de rallies meer zullen subsidieren, zodat de deelnamekosten lager kunnen uitvallen.

Het lidmaatschap wordt vanwege de rallies en de hiervoor genoemde subsidiering steeds interessanter.

 

Wij verzoeken u uw jaarlijkse contributie ad € 30,= over te maken op rekeningnummer 16.04.59.656 ten name van “van Egmond inz. BDC” te Bussum onder vermelding van contributie 2013 BDC Dutch Region. Deze bijdrage staat los van uw contributie aan de moederclub in Engeland. Hiervoor heeft u reeds een aparte oproep gekregen.

 

Wij wensen u en de uwen voor 2013 weer veel rijplezier toe in goede gezondheid.

 

Met hartelijke groet,

 

Namens het bestuur

G. Anton van Egmond

Secretaris/penningmeesterxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Bentley Drivers Club - Dutch Region